18 de abril de 2021 | Actualizado 9:43

La nova subestació elèctrica de Barcelona permetrà donar servei a l’electrificació del port

La futura subestació Ronda Litoral també millorarà la connexió amb la Zona Franca de Barcelona i el barri de La Marina
Port de Barcelona

Red Eléctrica construirà una nova subestació elèctrica de 220 kilowatts en la subestació Ronda Litoral de Barcelona per a l’àmbit de la Zona Franca i el barri de La Marina. Així mateix, també permetrà donar servei al pla d’electrificació de molls de l’autoritat portuària. Es preveu que les noves instal·lacions es posin en marxa el proper any i que els treballs previs a la construcció s’iniciïn les properes setmanes, en unes actuacions amb un pressupost que pujarà als 36 milions d’euros. “És una excel·lent notícia que Red Eléctrica hagi confirmat la construcció de la subestació Ronda Litoral amb connexió per al port, fet que ens permetrà desenvolupar el pla d’electrificació dels nostres molls”, ha valorat la presidenta del port de Barcelona, Mercè Conesa.

“És una excel·lent notícia que Red Eléctrica hagi confirmat la construcció de la subestació”
Mercè Conesa Presidenta de l’Autoritat Portuària de Barcelona

En el cas del port de Barcelona, la subestació anunciada alimentarà a una nova subestació del complex portuari a través d’un cable subterrani d’alta tensió, projecte que possibilitarà el desenvolupament d’una xarxa de mitja tensió en el recinte portuari per a les seves noves necessitats de consum elèctric. Segons les dades de l’autoritat portuària, permetria eliminar unes 100.000 tones anuals de gasos d’efecte hivernacle i la reducció significativa d’emissions de partícules contaminants. La nova subestació es construirà en uns terrenys propers al parc de bombers de la zona franca i al moll Príncep d’Espanya del port de Barcelona, pel costat sud de la Ronda Litoral. A més, el seu desenvolupament s’associa a la construcció de tres línies soterrades que enllaçaran la instal·lació amb l’Aeroport de Barcelona, la Zona Franca i L’Hospitalet de Llobregat.

“D’aquesta manera es tanca el cercle de vuit noves subestacions construïdes o ampliades a Barcelona i el seu entorn en la darrera època”, ha especificat Red Eléctrica, com és el cas de Trinitat, Guixeres, Sant Just, Gramanet, Badalona, Begues i Viladecans. Actualment, tant el projecte de subestació com el de la línia Ronda Litoral-Aeroport compten amb autorització administrativa i es preveu que la resta d’autoritzacions pendents s’atorguin en el primer trimestre del 2021. “El projecte és el resultat d’un important treball de coordinació amb les diferents administracions i els múltiples organismes implicats per la complexitat de construir aquesta instal·lació en una zona amb un nivell alt d’infraestructures i ús diari”, ha conclòs la companyia.