27 de enero de 2022 | Actualizado 11:38
BRANDED CONTENT

Un pla estratègic per salpar cap al Port de Barcelona del demà

Patrocinat per:

Un pla estratègic per salpar cap al Port de Barcelona del demà

IV Pla Estratègic del Port de Barcelona 2021-2025

El Port de Barcelona és el resultat d’un procés evolutiu mil·lenari, amb una història que es remunta més de 2.500 anys enrere. Tot i això, la seva transformació és avui en dia més trepidant que mai. Per contribuir a la competitivitat dels clients mitjançant la prestació de serveis eficients, el complex portuari català ha elaborat un full de ruta que posa rumb cap al seu futur. Es tracta d’un pla estratègic que uneix les seves aspiracions a mig i llarg termini, en l’horitzó temporal del 2030 i el 2040. A més, consolida la seva voluntat de posicionar-se com a hub logístic de referència en el Mediterrani. Per això, la nova missió del Port de Barcelona és:

“Generar prosperitat a la nostra comunitat, incrementant la competitivitat dels nostres clients mitjançant la provisió eficient i sostenible de serveis logístics i de transport”

L’elaboració del IV Pla Estratègic del Port de Barcelona ha comptat amb la participació de més de 200 representants de la comunitat portuària i dels seus grups d’interès. En ell, es manté l’essència de les planificacions anteriors, però s’inclouen dues modificacions substancials: la incorporació de la sostenibilitat des de la vessant mediambiental, social i econòmica en el nucli de la missió; i la definició de la creació de benestar per a la comunitat humana que el conforma i acull com a darrera finalitat, mitjançant la realització de les funcions clàssiques i modernes d’un port o hub logístic. La missió, aplicable al port comercial, logístic i exterior, es complementa amb l’específica del Port Vell.

Eixos estratègics

El principal motor de desenvolupament del port per als propers cinc anys és la sostenibilitat, entesa des de les seves tres dimensions: econòmica, social i ambiental. D’allà se’n deriven tres grans eixos estratègics i quatre objectius estratègics dins de cadascun d’ells, a més de mig centenar d’objectius operatius i projectes de referència.

Full de ruta del IV Pla estratègic

L’estratègia del complex portuari es traça en forma de fites i esdeveniments que discorreran al llarg dels propers anys. Tenint sempre en compte les tendències de context a nivell internacional, el Port de Barcelona s’ha proposat assolir diferents objectius en l’horitzó temporal del 2030 i del 2040, respectivament.

Quatre escenaris per al 2040

En funció de les tendències conegudes actualment, el Port de Barcelona ha dibuixat quatre grans escenaris de cara al 2040. El més optimista visiona el port com a un hub logístic líder a Europa, mentre que el següent el posiciona com a un port altament diversificat amb multiplicitat d’usos. Un plantejament una mica més neutre comportarà un port comercial centrat en un mercat regional potent, i l’escenari menys optimista dibuixa un ens decadent en un entorn d’hipercompetència. L’escenari real al qual s’arribarà serà una barreja d’ells i dependrà en gran mesura de condicionants externs. Tot i això, les pròpies accions del Port de Barcelona permetràn modular les tendències, en prendre les decisions idònies que més l’apropen als escenaris desitjables.

IV Pla Estratègic del Port de Barcelona: Un futur millor per a tots

Quant saps del port de Barcelona?

Quan va iniciar el port de Barcelona la seva planificació estratègica?

INCORRECTE!

CORRECTE!

El Port de Barcelona va iniciar formalment la seva planificació estratègica en els anys 90 amb l’elaboració del Llibre Verd.

INCORRECTE!

CORRECTE!

El hub logístic del Port de Barcelona busca caracteritzar-se per aquests cinc atributs, per odre d’importància: sostenible, multimodal, àgil, resilient i transprent

Quin percentatge del comerç exterior marítim de l’Estat es canalitza a través del Port de Barcelona?

INCORRECTE!

CORRECTE!

El hinterland del Port de Barcelona abasta l’àrea d’Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla León, centre peninsular i fins al Sud d’Europa. A més de concentrar una quarta part del comerç exterior de l’Estat, suma el 74% del comerç exterior de Catalunya

Quan disposarà el Port de Barcelona dels primers vaixells connectats a l’electricitat de forma regular?

INCORRECTE!

CORRECTE!

El port disposarà de les seves primeres connexions elèctriques per a vaixells el proper any, amb l’objectiu de completar l’electrificació del 50% dels molls de contenidors i de Ro-Ro en el marc del Pla Estratègic 2021-2025.

Quan ha aconseguit el Port de Barcelona arribar al seu millor primer trimestre en tràfic de contenidors?

INCORRECTE!

CORRECTE!

Les terminals del Port de Barcelona han canalitzat en el primer trimestre del 2021 el 25,1% més de contenidors en termes interanuals, amb un total de 907.010 teus. D’aquesta forma ha batut el seu anterior rècord del 2019, quan es van moure 842.436 teus.