22 de septiembre de 2021 | Actualizado 13:21

L’ecommerce lidera l’ecosistema de startups logístiques a Catalunya

Augmenta el pes de la logística en l’economia catalana durant la pandèmia, amb una contribució del 14,4% al PIB
Pexels

El comerç electrònic ha consolidat durant la pandèmia també la rellevància d’aquesta activitat dins del món de les startups logístiques catalanes, fins a suposar l’àmbit d’actuació del 43% de les empreses de nova creació lligades a aquesta activitat econòmica. Les darreres dades de l’Observatori de la Logística 2021, elaborat per Cimalsa i l’Institut Cerdà, mostren que l’ecommerce ha augmentat el seu lideratge en el còmput total, particularment després del augment de tres punts percentuals de les startups vinculades a plataformes d’ecommerce. Cal remarcar que el comerç electrònic engloba tant les plataformes d’ecommerce, amb botigues online, gestors de plataforma i marketplaces; com aquelles startups dedicades a l’última milla, incloent-hi centres de consolidació, packaging intel·ligent, enviaments sota demanda i taquilles intel·ligents.

L’ecosistema logístic català es composa en l’actualitat de 351 startups i 148 agents de suport. D’elles, 153 pertanyen a l’àmbit de les vendes online i, de fet, de les sis noves startups originades el 2020, cinc es troven vinculades a aquest àmbit. No obstant això, també destaquen altres com el dels smart cities o la intel·ligència artificial. A l’hora de fer una panoràmica general de les startups, han comportat de forma conjunta la creació de 3.600 llocs de treball. No obstant això, des de l’observatori han recalcat que el principal hub de startups es troba a Barcelona, municipi que concentra el 60% del total.

Per altra banda, les darreres dades de l’observatori revelen que el pes de la logístic en l’economia catalana ha augmentat durant la pandèmia, amb una contribució ja del 14,4% al seu PIB, en comparació amb el 13,9% del 2019. En aquest sentit, tant el president de Cimalsa, Enric Ticó, com el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín, han destacat que la seva rellevància només l’ha superat a nivell europeu els Països Baixos. Per altra banda, ha augmentat el 8,6% el número d’empreses en aquest àmbit durant el 2020, especialment en el segment de les activitats postals i de correus. Pel que fa al sector de la paqueteria i empreses de distribució urbana de mercaderies (DUM), ha crescut el 34,1% en el període.

Així mateix, Catalunya experimenta una major regionalització de la seva logística i transport el 2020 respecte a anys anteriors, producte de la pandèmia. “Hi ha una lleugera disminució dels fluxos amb la resta del món i, en canvi, en el tràfic intern de Catalunya i en relació amb la resta de l’Estat hi ha un petit repunt”, ha explicat Ticó. D’aquesta forma, el valor de les exportacions el 2020 ha disminuït el 10,3%, de forma que ha trencat la dinàmica dels darrers deu anys. Tot i el major pes del valor dels intercanvis comercials internacionals, els fluxos amb Espanya i dins de Catalunya han disminuït a un menor ritme. En concret, en l’àmbit internacional, Catalunya ha registrat 66.266 milions d’euros en exportacions (44%) i 75.681 milions en importacions (76%). Per la seva banda, els fluxos amb Espanya han suposat 42.980 milions d’euros en exportacions (29%) i 23.371 milions en importacions (24%).

Pel que fa a les tones gestionades pel sistema logístic català el 2020, ha decrescut el 8,5% en termes interanuals. “L’any passat superava per poc els 400 milions de tones, i en aquesta ocasió el resultat final són 389,4 milions de tones”, ha recalcat Ticó. En relació amb això, el tràfic intern ha sumat el 2020 el 44% del total, amb 174,1 milions de tones. El segons lloc, pel que fa a la resta del món, ha representat el 15% i 57,1 milions de tones. Per últim, entre Catalunya i Espanya s’ha mogut el 22% de la mercaderia, amb 84,1 milions de tones.

“Hi ha un lleuger descens dels fluxos amb el món i, en relació amb l’Estat, un petit repunt”
Enric Ticó President de Cimalsa

Els resultats de l’observatori també constaten que el sector de la logística i el transport genera ocupació, però amb una estructura empresarial atomitzada. En aquest sentit, s’ha produït un descens de l’ocupació del transport i activitats afins el 2020 (-1,9%), tot i l’augment en el número de treballadors autònoms (+1,9%). En comparar-ho amb la mitjana de l’economia catalana, disposa d’un 7,9% més d’autònoms. A més, la seva ràtio de treballadors per empresa és de 2,6, en comparació amb el 5,8 de mitjana en la Unió Europea (UE). “Seguim amb una ocupació pràcticament equilibrada respecte a altres anys, perquè hi ha una disminució dels contractats en els primers sis mesos, però es compensa amb un cert creixement dels treballadors autònoms”, ha detallat Ticó.

DIGITALITZACIÓ DE L’OBSERVATORI I NOVES VARIABLES
Els continguts de l’observatori s’han digitalitzat en la present edició, després de 17 anys, en comptes de presentar-se de forma anual en un document. Cimalsa busca mitjançant aquesta iniciativa millorar l’experiència de consulta de la informació, amb majors capacitats i opcions per visualitzar les dades, així com permetre personalitzar les dades amb filtres i segons els interessos dels usuaris. A més, ha habilitat una bústia de contacte per a sol·licituds i suggeriments de millora. D’aquesta forma, l’observatori passarà a treballar sota una dinàmica d’actualització de la informació més periòdica, en funció de la seva disponibilitat.

“Vincular polítiques digitals a infraestructures i la mobilitat és natural i necessari”
Isidre Gavín Secretari d’Infraestructures i Mobilitat de Catalunya

“Hi ha una quantitat de dades extraordinària, estem parlant de l’open data del transport i la logístic de Catalunya”, ha destacat el president de Cimalsa. Per altra banda, també s’han fet millores en el contingut, amb una revisió transversal per incorporar la perspectiva de gènere en els indicadors. “No podem fer una logística equilibrada si una part de la societat no la impulsa”, ha afegit Enric Ticó. Així mateix, s’han reformulat metodològicament els indicadors d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i contaminants locals, així com s’ha ampliat la informació disponible de la xarxa de recàrrega de combustible alternatius en la UE.

“Vincular les polítiques digitals a les infraestructures i a la mobilitat no és quelcom estrany, sinó el més natural i necessari del món”, ha manifestat, per la seva part, Isidre Gavín. “És el primer observatori totalment digitalitzat, amb una nova plataforma web i, per tant, un observatori diferent amb més potencialitats”. A la vegada, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat ha recordat que, a més de l’observatori, el darrer mes de febrer la Generalitat va aprovar l’estratègia logística de Catalunya per a la internacionalització de l’economia catalana. “Ha estat també la voluntat del Govern per refermar la confiança en un sector que és clau per a la nostra activitat econòmica”, ha valorat.