27 de septiembre de 2022 | Actualizado 19:02

Catalunya constitueix una comissió per a consolidar el sistema logístic i analitzar crisis

La comissió interdepartamental ha inclòs la guerra a Ucraïna com a element a analitzar per la incertesa que genera en la supply chain
Grup de treball de la ELIEC | Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha constituït avui la comissió interdepartamental de l’Estratègia Logística per a la Internacionalització de l’economia catalana (ELIEC) i ha creat sis grups de treball per a consolidar el sistema logístic català. Amb aquest objectiu, la comissió analitzarà l’impacte en la cadena logística de crisi o escenaris d’incertesa a nivell global, com la guerra a Ucraïna. Ja a principis de juny, Cimalsa va incloure en el seu document d’estratègia logística la influència de la pandèmia del Covid-19 en la supply chain.

La comissió s’ha dotat de l’estructura per a implementar el full de ruta cap a la consolidació del sistema logístic de Catalunya. Aquest òrgan, presidit pel departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, organitzarà els grups de treball per àmbits d’actuació i garantirà el compliment de les 60 mesures que preveu l’estratègia.

Els eixos de la comissió abasten els àmbits de la sostenibilitat i competitivitat, la coordinació público-privada, el sòl logístic multimodal, els corredors logístics multimodals clau i la càrrega i la logística aeroportuària. A més del grup de treball per a analitzar l’impacte de les crisis globals, s’ha creat un altre per a analitzar les amenaces i oportunitats de la crisi de l’automoció i altres sectors estratègics; un tercer per a l’homogeneïtzació del marc normatiu de la distribució urbana de mercaderies (DUM); un quart per a modificar la legislació per a facilitar l’activitat logística; un cinquè per a garantir eines per a inventariar el sòl industrial i logístic; i l’últim per a impulsar la finalització del Corredor Mediterrani i planificar terminals adequades a les necessitats del transport multimodal.

El Govern va aprovar al febrer de 2021 l’estratègia logística, elaborada amb la col·laboració i amb el consens de més de 200 persones i institucions del país. Aquest full de ruta persegueix fomentar la competitivitat del sector del transport i la logística a Catalunya mitjançant la seva modernització i internacionalització.