27 de septiembre de 2022 | Actualizado 19:02
El president del port de Barcelona, Damià Calvet, ha inaugurat el primer curs de l'Institut Logístic de Barcelona | E.M.

L’Institut de Logística de Barcelona posa el focus en les necessitats de les empreses

El nou centre educatiu ubicat al port de Barcelona només imparteix titulacions que responguin a la demanda més actual del sector

L’Institut de Logística de Barcelona ha iniciat el seu primer curs acadèmic amb l’objectiu de capitalitzar les necessitats formatives de les empreses del sector. Segons la direcció, els estudis realitzats per les dues entitats que lideren el nou centre de formació -el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Autoritat Portuària de Barcelona- en col·laboració estreta amb les empreses que formen part de l’àmbit d’influència del port, són a la base del programa educatiu que des d’avui s’ha començat a ensenyar a les aules.

En aquest sentit, el director de l’Institut, José Antonio Vázquez, ha destacat la feina prèvia realitzada per mantenir només aquelles titulacions que responguin als interessos del sector empresarial. Ha mencionat aquelles que, segons les dades, generen més demanda al sector -la de tècnic superior en comerç internacional, tècnic de transport i logística i tècnic en administració i finances- i ha puntualitzat el fet que tot el funcionament del centre ha estat “configurat d’acord amb la realitat de l’empresa i de com es treballa avui dia”.

Tant la directora de sistemes postobligatoris i ensenyament de règim especial del Consorci d’Educació, Gemma Verdés, com el president del port de Barcelona, Damià Calvet, han coincidit en destacar el “retorn immediat” que l’alumnat format a l’Institut de Logística de Barcelona suposarà per a l’entramat empresarial del port, on es troba ubicat, i que, segons Calvet, inclou unes “500 empreses, la major part d’elles estrictament logístiques i d’altres que proveeixen serveis a la logística” que estaran “subministrant informació” sobre elles mateixes i sobre la seva feina dins del recinte portuari al centre formatiu i al seu alumnat.

Les empreses del port de Barcelona proveiran amb informació l’Institut de Logística de Barcelona

Com ja va anunciar en la presentació de l’Institut a l’abril, José Antonio Vázquez ha tornat a insistir en el paper visualitzador de l’entitat que dirigeix envers tot el sector logístic, i en benefici de la resta de centres formatius. En aquest sentit, ha advertit que davant la “gran demanda” d’aquests perfils professionals i la previsió de jubilacions al sector, el seu centre tot sol no podrà “formar tots els professionals” necessaris per cobrir-la.