27 de mayo de 2024 | Actualizado 18:49

La importació de vehicles elèctrics xinesos fa eclosió amb Barcelona com a hub de recepció

El 95% de les importacions espanyoles de vehicles elèctrics xinesos en termes de valor es canalitzen pel recinte portuari català
Instal·lacions d'Autoterminal al port de Barcelona | Noatum

La penetració de vehicles elèctrics xinesos a Europa s’ha disparat el 2022. En aquest context, Espanya no ha estat una excepció i s’han registrat importacions de vehicles elèctrics nous de propulsió només elèctrica de fabricació xinesa per valor de 1.138,07 milions d’euros, xifra que contrasta amb els 19,21 milions d’euros de 2021. Pràcticament tots aquests automòbils arriben per via marítima i ho fan a través del port de Barcelona. De fet, el 95% de les importacions espanyoles de vehicles elèctrics xinesos en termes de valor es canalitza pel recinte portuari català. Aquest percentatge se situa en dades similars pel que fa al volum de tones, segons les dades de Duanes obtingudes pel ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Els operadors logístics europeus de vehicles pronostiquen nous creixements de cotxes xinesos aquest any

En menys d’un any, el recinte català ha aconseguit que el gegant xinès SAIC li confii el seu hub mediterrani per a la distribució dels seus vehicles elèctrics. A més, Tesla també està desembarcant les seves unitats produïdes a la Xina destinades al mercat peninsular i part d’Europa per Barcelona. Lluny de ser una dinàmica circumstancial, es preveu que l’entrada de cotxes produïts al gegant asiàtic s’acceleri a Europa durant aquest exercici, com ha pronosticat l’Associació Europea d’Operadors Logístics de Vehicle Finalitzat (ECG per les seves sigles en anglès). Segons expliquen, no serà només el resultat de l’arribada de vehicles de marques xineses, sinó que també hi tindran un pes rellevant els vehicles de multinacionals europees i nord-americanes d’automoció fabricats a l’Àsia. Les plantes europees estan duent a terme la seva transformació per fabricar vehicles elèctrics a gran escala, però la Xina hi duu un cert avantatge, raó per la qual els fluxos des del gegant asiàtic es mantindran alcistes.

En el cas del mercat espanyol, les compres de vehicles nous propulsats amb motor elèctric a la resta del món han registrat un valor superior als 2.000 milions d’euros el 2022. En només un any, s’ha superat el volum conjunt dels quatre exercicis immediatament posteriors (2018-2021). Si s’observen les importacions des del punt de vista del volum de tones, el 2022 s’ha triplicat respecte de l’exercici anterior.

Més de la meitat dels vehicles totalment elèctrics importats per Espanya provenen de la Xina

La Xina ha tingut un gran protagonisme en aquest canvi de paradigma. Els vehicles produïts al país asiàtic representaven el 2,5% del valor total el 2021, mentre que, un any més tard, aquest percentatge ha crescut fins a situar-se en el 54,7%, segons les dades del ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Si s’analitza l’evolució en tones, el lideratge de la Xina és encara més notori. En qualsevol cas, més de la meitat del valor dels vhicles totalment elèctrics que España compra a l’exterior tenen el seu origen a les plantes xineses d’automòbils.

“Molts dels vehicles fabricats a la Xina utilitzen també Barcelona per distribuir per Europa”
José Alberto Carbonell Director de l'Autoritat Portuària de Barcelona

“Estan entrant molts vehicles xinesos o fabricats a la Xina, de marques diferents, que utilitzen el port de Barcelona no només per al mercat espanyol, que era on tradicionalment actuàvem com a porta d’entrada, sinó que, últimament, aquests actors utilitzen Barcelona per distribuir per tota Europa, sigui en tren o en camió”, manifestava el director de l’Autoritat Portuària de Barcelona, José Alberto Carbonell, durant la recent presentació de resultats anuals de la institució. Respecte d’això, també destacava, a banda de la importació d’aquests vehicles, el paper del port en l’àmbit del transbord: “Parlem d’un transbord que és el fruit d’una decisió presa per part del fabricant perquè sigui Barcelona el lloc des d’on es realitza aquest transbord, perquè sigui el seu hub de distribució a Europa, i que les seves unitats es traslladin a altres emplaçaments per via marítima”.