21 de junio de 2024 | Actualizado 11:36

La càrrega general i els granels sòlids potencien els tràfics del port de Tarragona al maig

El moviment de mercaderies en el recinte tarragoní ha tornat a xifres positives en l'acumulat de l'any respecte a 2021
La mercaderia en contenidor ha estat una de les grans protagonistes al maig | Autoritat Portuària de Tarragona

El tràfic de mercaderies en el port de Tarragona continua amb la tendència a l’alça el mes de maig. Les seves terminals han manipulat un total de 2,6 milions de tones, el 7,1% més que en el mateix mes de 2021. La càrrega general, amb 1,2 milions de tones i un creixement del 28,8% i els sòlids a dojo, que han registrat 3,7 milions de tones i un augment del 25,2%, han impulsat els tràfics del recinte tarragoní durant el cinquè mes de l’any. La mercaderia en contenidor “ha estat la gran protagonista, tant el mes de maig com en l’acumulat”, ha apuntat l’Autoritat Portuària de Tarragona. “Durant el mes de maig”, ha afegit, “han estat 106.128 les tones transportades en contenidor, la qual cosa es tradueix en un increment del 167%”.

+167%

La mercaderia en contenidor ha crescut el 167% respecte a maig de 2021

Així mateix, continua l’evolució dels productes siderúrgics, que han aconseguit les 70.390 tones en aquest període, el 52,9% més que al maig del passat exercici. Per part seva, el paper i la pasta de paper han registrat el millor mes de maig dels últims anys, amb un creixement del 13% i 67.881 tones mogudes, ha subratllat l’Autoritat Portuària de Tarragona. La mercaderia general convencional s’ha incrementat el 16,5% fins a les 180.175 tones. El recinte tarragoní ha subratllat l’arribada a meitat del mes de maig de dos vaixells de productes agroalimentaris amb 126.000 tones en total, i el grup gasos energètics del petroli, propà i butà, ha mogut 101.369 tones, el 121% més que en el cinquè mes del 2021. “Igualment són remarcables les dades en positiu de l’aposta pels trànsits de biocombustibles, amb 18.690 tones que suposen un creixement del 18,6%”, ha indicat la institució portuària.

Pel que respecta a l’acumulat entre gener i maig, s’han aconseguit els 13 milions de tones, tendència que significa aconseguir la senda positiva respecte a 2021 amb un increment del 4,3% sobre el mateix període de l’any anterior. En aquest període, destaca l’increment del 166,6% de la mercaderia en contenidor, amb una mica més de mig milió de tones i els 48.205 teus aconseguits en els cinc primers mesos de l’any, el 144,8% més que entre gener i maig de 2021. “Les dades acumulades registren un protagonisme en el sector agroalimentari i ramader, amb un increment del 33,2% i dades rellevants en el grup de cereals i les seves farines, amb gairebé 1,6 milions de tones mogudes, que representa el 32,7% més que l’any passat, al costat del grup de pinsos i farratges, que amb gairebé 723.000 tones han augmentat el 37,1%”, ha indicat el recinte català.

El tràfic de contenidors en el port de Tarragona ha crescut més del doble fins al mes de maig

En productes energètics, el port de Tarragona ha assenyalat que s’ha aconseguit un increment del 0,5%, mentre que els productes químics ha mantingut la tònica positiva i ha crescut en l’acumulat el 4,3%. El paper i la pasta de paper per la seva part “continuen tenint molta importància en els trànsits portuaris, amb 218.674 tones, la qual cosa representa el 4,4% més en l’acumulat de l’any”, ha ressaltat l’autoritat portuària. Per part seva, el moviment de vehicles també ha registrat dades positives en aquests cinc mesos, amb 72.336 unitats que representen un increment en l’acumulat del 7,8%. Quant als mercats internacionals amb els quals el port de Tarragona manté relacions comercials, Rússia, els Estats Units, Líbia, Algèria, el Brasil, Itàlia, Ucraïna, Guinea Equatorial i Turquia són els principals. Aquest últim ha aconseguit un increment del 18,6% fins a maig, amb 227.524 tones mogudes.