27 de noviembre de 2021 | Actualizado 8:31
Ponents de la jornada 'Perspectives per al ferrocarril en la cadena de transport', organitzada pel Comitè de Serveis Multimodals | J.S.

L’augment d’estocs per evitar disrupcions augmenta l’atractiu del ferrocarril

Les solucions multimodals generen un major interès també per la demanda d'una major previsibilitat en els terminis de lliurament

El sistema just in time, qüestionat arran de les tensions en la cadena de subministrament durant la pandèmia i les seves derivades, optimitza temps i costos d’enviament de mercaderies, però redueix la previsibilitat. Davant les disrupcions dels últims mesos, “els clients s’orienten cada vegada més a comprar productes de proximitat, per assegurar-se el lliurament. La multimodalitat ens permet tenir el producte a prop del lloc de destinació”, ha destacat el director de Logística per a Espanya de la companyia japonesa especialitzada en químics i cosmètics Kao Corporation, Jaume Corominas, aquest dilluns durant una jornada organitzada pel Comitè de Serveis Multimodals de Catalunya.

“El ferrocarril permet esmorteir les oscil·lacions del mercat i dels processos productius”
Jaume Corominas Director de Logística per a Espanya de Kao Corporation

“El nostre tipus de producte és majoritàriament mercaderia perillosa ADR, compatible amb l’enviament multimodal de líquids a granel a altes temperatures”, ha manifestat Corominas, “encara que això pot suposar una limitació”. Una de les estratègies que ha permès a la seva companyia superar la falta de conductors i augmentar la quota modal de transport per ferrocarril, que en l’acumulat de 2021 ha arribat al 36%, és “l’enviament d’estoc per avançat cap a llocs propers a la destinació”. Tanmateix, per això es doni és necessari que existeixin terminals intermodals adaptades per a la temperatura controlada, essencial en els productes químics.

L’ús del ferrocarril permet “esmorteir les oscil·lacions del mercat i dels processos productius”, explica Corominas. Les alteracions en la cadena logística “poden provocar que, si enviem alguna cosa per carretera, tinguem un camió esperant a la porta durant moltes hores”. A més, mitjançant l’ús de la multimodalitat, la distància que ha de recórrer el conductor és menor, la qual cosa permet que el conductor contractat “conegui l’idioma i les reglamentacions del país de destinació”, la qual cosa que és més complicada mitjançant el transport íntegre per carretera. D’aquesta manera, malgrat que l’enviament per ferrocarril requereix d’una planificació anticipada i d’una coordinació major amb els clients, “si ho posem en una balança, aquesta es decanta cap a l’ús del tren davant la carretera”.

“La filosofia just in time està molt instaurada en el sector del vi”
Alberto Estrada Director d'Estrada Port Consulting

En la mateixa línia, el director de la consultoria Estrada Port Consulting, Alberto Estrada, observa grans beneficis en l’ús del ferrocarril per a mercaderies, especialment per al sector vitivinícola. “El vi es transporta principalment en ampolles i té poca estacionalitat”, per la qual cosa “la manipulació no és un problema, perquè no necessita reefer per a la major part de països europeus”, ha explicat. No obstant això, malgrat aquesta flexibilitat, “la filosofia just in time està molt instaurada en el sector del vi”. La seva consultoria ha participat en l’elaboració de l’estudi de viabilitat del projecte Trails per a l’enviament de vi i cava mitjançant el ferrocarril per Europa, una exportació que en el cas de Catalunya representa el 75% de la producció. El mercat europeu per a aquest sector, que se situa principalment a Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit, compta amb “una concentració molt important, la qual cosa afavoreix el transport multimodal”.

L’estudi del projecte Trails ha analitzat els potencials beneficis d’exportar vi i cava des del Penedès, que concentra el 37% de la producció i el 85% de l’embotellat a Catalunya, i ha conclòs que “el tren és competitiu davant la carretera”. “Obtenim unes tarifes més econòmiques amb el transport multimodal, una reducció d’emissions important i també dels costos externs”, ha concretat Alberto Estrada, i en el cas del cava “permet augmentar el 10% la càrrega”. No obstant això, “el mitjà de transport majoritari continua sent la carretera”, la qual cosa podria començar a canviar després del primer enviament per ferrocarril de tres contenidors cap a Europa, que es realitzarà durant aquesta temporada nadalenca.

Alberto Estrada ha lamentat també la generalització de l’Incoterm Ex Works, que obliga el venedor a deixar les mercaderies preparades a les seves instal·lacions perquè el comprador les reculli allà, la qual cosa provoca que els exportadors “tinguin poc a dir quant a la contractació del transport”. Per tant, es perpetua el transport per carretera, quan a Europa hi ha “operadors logístics especialitzats i hubs en el destí, que faciliten el transport multimodal”.

“Els ecoincentius han d’anar acompanyats d’ajudes directes als serveis multimodals”
Juan Castellet Director de TCS Trans-Multirail

L’augment de quota modal del transport de mercaderies, que Europa ambiciona en el 30% per al 2030 i en el 10% en el cas espanyol, passa pel desenvolupament de les infraestructures indicades, amb ample europeu i gàlibs pertinents per a autopistes ferroviàries. A part d’aquestes transformacions, “trobem a faltar mesures d’impuls immediat”, assegura el director de TCS Trans-Multirail, Juan Castellet. “Les infraestructures estan molt bé, però tenen un temps de maduració molt llarg” i això explica que “el transport per carretera no deixi de créixer quant a contribució al PIB”.

Entre les mesures d’impuls, celebra l’anunci del Govern sobre el desplegament d’ecoincentius provinents dels fons europeus, però opina que haurien d’anar acompanyats de “mesures més importants, com cànons, o ajudes directes al llançament de serveis multimodals”. Juan Castellet ha conclòs que és necessari “un impuls inicial fins que el transport per ferrocarril pugui agafar velocitat en un futur” i ha assegurat que “el camió serà insubstituïble per a les curtes distancies, però en les llargues les mercaderies han de passar pel ferrocarril”.

PROLIFERACIÓ DE TERMINALS INTERMODALS
El cap d’estratègia de l’Autoritat Portuària de Barcelona, Jordi Torrent, ha alertat durant la seva intervenció sobre la necessitat de posar fre al “boom de terminals intermodals per tota la Península”. En alguns llocs, “se n’han planificat quatre en un radi de 70 quilòmetres”, ha assegurat, fet que considera irracional, perquè “necessites un gran volum de contenidors, al voltant de 30.000, perquè surti rendible”. En la mateixa línia, el director general de Combi Terminal Catalonia (CTC), Antoni Torà ha manifestat que “ha d’haver-hi una certa congruència, perquè el que no pot ser és que es faci en terminals petites, que al final deixaran de ser competitives”. D’altra banda, tots dos ponents han coincidit que per aconseguir el “transport massiu” de mercaderies per tren, ha d’haver-hi una disgregació entre passatgers i mercaderies. Això ho demostra el creixement de l’alta velocitat per a passatgers, que segons explica Torrent “ha permès alliberar les vies convencionals per a les mercaderies”.

Centro de preferencias de privacidad

Anuncios

Estadísticas

Google Analytics